Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva
Política de privacitat

La base jurídica que legitima la finalitat i el tractament de dades personals és el consentiment. Amb aquest, les vostres dades seran exclusivament utilitzades amb la finalitat d'atendre la sol·licitud d'ocupació o altres processos oberts i, si escau, permetre optar altres llocs de treball d'empreses que publiquen ofertes de feina a la borsa de treball del Consell Comarcal de la Selva. La inscripció a aquest servei suposa el consentiment per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers del Consell Comarcal de la Selva, dels quals n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE


Els períodes de conservació i eliminació de les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que no es revoqui el seu consentiment o fins passats XX mesos des de la seva recepció si no s'ha manifestat la voluntat de que es conservin.


Com a criteri general únicament comuniquem dades personals amb el consentiment previ de les persones interessades. Es preveu la comunicació de dades entre Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals. El Consell Comarcal de la Selva podrà transferir les dades de caràcter personal fora de l'àmbit de la Unió Europea a encarregats ubicats a Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
https://www.ibm.com/cloud/hosting/amsterdam


Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada a les mateixes dependències del Consell Comarcal de la Selva, al Passeig de Sant Salvador, 25 - 27. 17430 o Seu electrònica de el Consell Comarcal de la Selva https://seu.selva.cat.


Per a qualsevol qüestió relacionada amb protecció de dades us podeu adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades mitjançant correu electrònic a dpd@selva.cat. Més informació a http://www.selva.cat/protecciodedades.