A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

Desa com a PDF

Treballador/a social

Categoria: Polítiques socials \ Atenció a necessitats relacionals, familiars i socials Serveis socials

Idiomes

Àrab
Català
Espanyol
Romanès

Descripció

Persona que presta suport de diferent tipus a persones, famílies o col·lectius comunitaris perquè tinguin unes condicions i qualitat de vida acceptables i un grau suficient d'autonomia personal i de vinculació social.

Tasques

1. Funció preventiva. Elaboració i execució de projectes d’intervenció per a grups de població en situacions de risc social i de manca d’aplicació dels drets humans.

2. Funció d’atenció directa: respon a l’atenció d’individus o grups que presenten, o estan en risc de presentar problemes d’índole social.

3. Funció de planificació. Ordenar i conduir un pla d’acord amb uns objectius proposats, continguts en un programa determinat mitjançant un procés d’anàlisi de la realitat.

4. Funció docent: amb l’objectiu d’impartir ensenyaments teòrics i pràctiques de Treball Social i de Serveis Socials.

5. Funció de promoció i inserció social. Amb l’objectiu de restablir, conservar i millorar les capacitats, la facultat d’autodeterminació i el funcionament individual o col·lectiu.

6. Funció de mediació: Fent possible la unió de les parts implicades en el conflicte, fent que siguin els propis interessats el que aconsegueixin resoldre els conflictes per si mateixos.

7. Funció d’avaluació: constatar els resultats obtinguts en les diferents actuacions, en relació amb els objectius proposats, tenint en compte tècniques, mitjans i temps emprats.

8. Funció de recerca: procés metodològic de descobrir, descriure, interpretar, explicar i valorar una realitat, a través d’un treball sistematitzat de recollida de dades, establiment d’hipòtesi i verificació de les mateixes, emprant per a això tècniques professionals i científiques a fi de contextualitzar una adequada intervenció i/o acció social planificada.

9. Funció de coordinació: per determinar mitjançant la metodologia adequada les actuacions d’un grup de professionals, dins d’una mateixa organització o pertanyents a diferents organitzacions, a través de la concertació de mitjans, tècniques i recursos, a fi de determinar una línia d’intervenció social i objectius comuns en relació amb un grup poblacional, comunitat o cas concret.

10. Funció gerencial: es desenvolupa quan el treballador social té responsabilitats a la planificació de centres, organització, adreça i control de programes socials i serveis socials.

Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva