A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Maquillador/a tv i cinema

Altres denominacions: Maquillador d'arts escèniques i audiovisuals
Categoria: Benestar i imatge personal \ Estètica, perruqueria, body art

Idiomes

Anglès
Català
Espanyol

Descripció

És el professional especialitzat en maquillatge aplicat a produccions i espectacles audiovisuals, com poden ser programes o sèries de televisió, pel·lícules de cinema, anuncis publicitaris, videoclips, sessions fotogràfiques de moda, obres de teatre, dansa, etc.
Ha d'interpretar els requeriments de maquillatge i aconseguir-ne una representació visual adequada. A cada supòsit, ha d'adaptar-se a les necessitats de guió, producció, actors, director, etc. El maquillador vetlla per la bona imatge de totes les persones que es posen davant d'una càmera i per la caracterització dels personatges que ho necessiten.

Tasques

 • Llegeix i estudia prèviament els guions, detectant els requeriments de maquillatge i intercanviant impressions amb els responsables de la producció.
 • Defineix el procés de maquillatge o caracterització en funció del projecte que s'ha de realitzar i d'acord amb els pressupostos disponibles.
 • En ocasions, realitza una tasca documental prèvia, per conèixer millor estils històrics que s'hagin de recrear, temàtiques concretes, preferències d'actors, etc.
 • Prepara tot el material per realitzar el treball en qüestió, adquirint les eines i productes que siguin necessaris.
 • En ocasions, ell mateix dissenya i fabrica alguns elements de caracterització: perruques, postissos, etc.
 • Un cop iniciat el projecte, realitza els treballs de maquillatge i caracterització prèviament definits, adaptant-se als temps i calendaris preestablerts.
 • Un cop al set de rodatge, retoca el treball realitzat i vetlla per la seva conservació. Posa especial atenció als agents meteorològics als exteriors.
 • Vigila els aspectes de ràcord i continuïtat vinculats al maquillatge, apuntant notes, realitzant fotografies, etc.
 • En coordinació amb el director de fotografia i l'equip d'il·luminació, determina les millors condicions de llum per registrar audiovisualment els treballs de maquillatge.
 • Elabora i manté actualitzat el seu book de treball, preferentment amb fotografies de tots els seus projectes, que servirà com a carta de presentació per la cerca de nous encàrrecs.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva