A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Muntador/a d'equips elèctrics i electrònics

Altres denominacions: Muntador/a de maquinària elèctrica; Muntador/a d'aparells i quadres elèctrics; Muntador/a d'equips i aparells electrònics
Categoria: Indústria metal·lo mecànica i electricitat \ Electrònica, electromecànica, automàtica industrial

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

Les tasques pròpies del/la muntador/a electromecànic/a són realitzar el manteniment, muntatge i reparació de maquinària i equips industrials electromecànics a partir de fulls de processos, plànols i especificacions tècniques; muntar i fer el manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de maquinària i equips industrials, amb la corresponent diagnosi i reparació de les avaries i fallades; conduir i mantenir l'equip industrial de línies de producció automatitzades, amb la qualitat requerida; realitzar el muntatge i la instal·lació en planta de maquinària i equips industrials, i dur a terme el servei postvenda en condicions de qualitat i seguretat.

Aquest/a professional treballa integrat/da en els serveis de manteniment de maquinària i equips industrials dels diversos sectors productius i en el sector de la fabricació de béns d'equip, en els processos de muntatge estacionari electromecànic de la maquinària i dels seus automatismes, en els processos d'instal·lació a la mateixa planta industrial i en els serveis de postvenda.

Els sectors en què aquest/a professional pot treballar són, per exemple, les indústries de la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, construcció i muntatge de vehicles automòbils, indústria tèxtil, edició i arts gràfiques, parcs d'atraccions,etc.

Tasques

  • Realitza operacions d'engalzat en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes i segons les indicacions rebudes
  • Realitza operacions de connexió en el muntatge d'aparells elèctrics i electrònics
  • Realitza operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i electrònics 
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva