A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Fuster/a

Categoria: Indústria fusteria i moble

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

L'ocupació de fuster/a comprèn l'elaboració, muntatge, instal·lació i reparació d'elements de fusta, tant peces individuals (mobiliari) com ara components fixos o mòbils per a obres. Realitza les seves tasques de forma autònoma des del disseny fins a deixar les peces preparades per al seu posterior muntatge.

Tasques

Les seves funcions consisteixen en: dissenyar el producte servint-se de dibuixos, plànols o maquetes; marcar i traçar les peces per dimensionar-les en la seva forma específica; recobrir les cares i els cantos; escatar la superfície segons rugositat requerida; acoblar els components per a la seva posterior instal·lació i muntatge; ajustar i repassar les unions fins al seu acabat final. A més a més, realitza tasques d'encolar, envernissar, armar, grapar i cargolar les ferramentes. A les instal·lacions d'obra també s'ocupa d'ancorar la fusteria amb dispositius de subjecció. Finalment realitza tasques de supervisió i coordinació de muntadors/res o peons/es a càrrec seu.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva