A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Dissenyador/a industrial

Categoria: Disseny i arts gràfiques \ Disseny industrial i de producte

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

El/La dissenyador/a tècnic/a industrial realitza la documentació gràfica necessària per poder planificar, desenvolupar i construir components i/o equips industrials. Aquest/a professional s'integra en els equips de disseny i preproducció.

Tasques

Les seves funcions comprenen: conceptualitzar els components industrials d'acord amb el seu ús seguint especificitats tècniques; dissenyar els components utilitzant programes de dibuix informàtic en dues o tres dimensions (2D i 3D); realitzar maquetes simples o volumètriques amb primeres matèries (cartolina, escuma, fusta, resina, etc.) emprant distintes tècniques de construcció; obtenir imatges de síntesi dels objectes dissenyats aplicant programes de rendering (visualitzador de components en 3D). Un vegada finalitzat el disseny, el/la dissenyador/a tècnic/a industrial s'ocupa de valorar i comprovar la qualitat de materials i acabats, així com de redactar els informes pertinents. També es responsabilitza d'elaborar la documentació tècnica necessària per a la posterior fabricació industrial dels dissenys.

Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva