A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Electricista

Categoria: Construcció i manteniment \ Manteniment

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

Aquest / a professional s'encarrega d'ajustar, regular, instal·lar i reparar màquines elèctriques, instal·lacions elèctriques i altres aparells i equips elèctrics en edificis, fàbriques, tallers i altres llocs on s'utilitzen, compresos en l'àmbit de l'Reglament electrotècnic de baixa tensió. Per això, aplica les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, per compte propi o aliè, en les àrees de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (IBT).

Tasques

Ajusta, regula i repara diverses classes de màquines i motors elèctrics, generadors, dispositius de distribució i control instruments elèctrics o parts elèctriques d'ascensors i equips connexos:
Instal·la màquines elèctriques rotatives i transformadors.
Ajusta, regula i repara parts elèctriques d'aparells d'ús domèstic i de màquines industrials i altres.
Instal·la, prova, connecta, posa en servei, manté i modifica equips elèctrics i sistemes de cablejat i de control:
Prepara armaris i quadres elèctrics, entre d'altres, per al muntatge dels circuits de maniobra, protecció i control de dispositius electrotècnics.
Munta els circuits de maniobra, control i protecció de dispositius electrotècnics en armaris i quadres, entre d'altres.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva