A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

Desa com a PDF

Operari/a de producció

Altres denominacions: Ajudant/a de la indústria; Peó industrial; Operador/a de màquines de la indústria; Ajudant de processos productius
Categoria: Indústria metal·lo mecànica i electricitat

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

La tasca d'aquest/a professional és la realització d'operacions bàsiques de preparació, maneig i transport de materials, així com alimentar i assistir els processos de fabricació, aplicant les tècniques i procediments requerits en cada cas.

L'activitat professional es desenvolupa en grans, mitjanes i petites empreses, en l'àrees de producció i logística. Opera segons procediments establerts, seguint instruccions i sota la supervisió de comandaments.

Tasques

 • Configura les comandes dins el temps per aconseguir la satisfacció dels clients. 
 • Manipula productes i maneja els equips de manutenció segons requeriments.
 • Manipula càrregues i realitza operacions de magatzem
 • Identifica les condicions bàsiques de manipulació de materials i productes per a la seva càrrega o descàrrega en relació amb la seva naturalesa, estat, quantitats, protecció i mitjans de transport. . 
 • Identifica els elements de les màquines previstos per a la conducció segura, així com les operacions de manteniment de primer nivell. 
 • Manipula càrregues i/o condueix carretons, efectuant operacions convencionals de càrrega, transport i descàrrega de materials o productes, tenint en compte les mesures de seguretat, prevenció de riscs i senyalització de l'entorn de treball. 
 • Transporta i proveeix de matèries primeres i materials a les línies de producció. 
 • Selecciona materials i productes. 
 • Opera en el procés de producció 
 • Selecciona els productes semielaborats i/o altres per incorporar el procés tèxtil segons ordre de producció. 
 • Realitza operacions bàsiques en processos productius senzills.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva