A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Operari/a de producció

Altres denominacions: Ajudant/a de la indústria; Peó industrial; Operador/a de màquines de la indústria; Ajudant de processos productius
Categoria: Indústria metal·lo mecànica i electricitat

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

La tasca d'aquest/a professional és la realització d'operacions bàsiques de preparació, maneig i transport de materials, així com alimentar i assistir els processos de fabricació, aplicant les tècniques i procediments requerits en cada cas.

L'activitat professional es desenvolupa en grans, mitjanes i petites empreses, en l'àrees de producció i logística. Opera segons procediments establerts, seguint instruccions i sota la supervisió de comandaments.

Tasques

 • Configura les comandes dins el temps per aconseguir la satisfacció dels clients. 
 • Manipula productes i maneja els equips de manutenció segons requeriments.
 • Manipula càrregues i realitza operacions de magatzem
 • Identifica les condicions bàsiques de manipulació de materials i productes per a la seva càrrega o descàrrega en relació amb la seva naturalesa, estat, quantitats, protecció i mitjans de transport. . 
 • Identifica els elements de les màquines previstos per a la conducció segura, així com les operacions de manteniment de primer nivell. 
 • Manipula càrregues i/o condueix carretons, efectuant operacions convencionals de càrrega, transport i descàrrega de materials o productes, tenint en compte les mesures de seguretat, prevenció de riscs i senyalització de l'entorn de treball. 
 • Transporta i proveeix de matèries primeres i materials a les línies de producció. 
 • Selecciona materials i productes. 
 • Opera en el procés de producció 
 • Selecciona els productes semielaborats i/o altres per incorporar el procés tèxtil segons ordre de producció. 
 • Realitza operacions bàsiques en processos productius senzills.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva