A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

Desa com a PDF

Secretari/ària

Categoria: Serveis a les empreses i entitats \ Gestió

Idiomes

Alemany
Anglès
Català
Espanyol

Descripció

El/la secretari/a és el/la professional que col·labora estretament amb la direcció general d'una empresa i contribueix a potenciar la seva capacitat i rendiment. En aquest sentit, assegura que el/la seu/va superior/a disposa de tots el mitjans materials i humans necessaris per desenvolupar eficaçment la seva feina. 

Tasques

  • Redacta correspondència i documents complexos seguint les indicacions del/la seu/va superior/a, que poden ser detallades o no, i els prepara per la firma de la direcció. 
  • Processa documentació de gestió empresarial, confidencial o no, i l'arxiva de manera organitzada segons el propi criteri per facilitar el seu accés posterior. 
  • Es responsabilitza de l'agenda de treball de la direcció (reunions, viatges, cites, esdeveniments, etc.). 
  • Assisteix a reunions i redacta els informes o actes sobre els temes tractats. 
  • Atén trucades telefòniques dirigides al/la director/a. 
  • Realitza l'atenció a persones que per un motiu o altre necessiten adreçar-se al/la director/a i procura oferir les solucions més procedents. 
  • Realitza tasques executives i facilita informació per delegació directa del/la del/de la director/a. 
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva