A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Secretari/ària

Categoria: Serveis a les empreses i entitats \ Gestió

Idiomes

Alemany
Anglès
Català
Espanyol

Descripció

El/la secretari/a és el/la professional que col·labora estretament amb la direcció general d'una empresa i contribueix a potenciar la seva capacitat i rendiment. En aquest sentit, assegura que el/la seu/va superior/a disposa de tots el mitjans materials i humans necessaris per desenvolupar eficaçment la seva feina. 

Tasques

  • Redacta correspondència i documents complexos seguint les indicacions del/la seu/va superior/a, que poden ser detallades o no, i els prepara per la firma de la direcció. 
  • Processa documentació de gestió empresarial, confidencial o no, i l'arxiva de manera organitzada segons el propi criteri per facilitar el seu accés posterior. 
  • Es responsabilitza de l'agenda de treball de la direcció (reunions, viatges, cites, esdeveniments, etc.). 
  • Assisteix a reunions i redacta els informes o actes sobre els temes tractats. 
  • Atén trucades telefòniques dirigides al/la director/a. 
  • Realitza l'atenció a persones que per un motiu o altre necessiten adreçar-se al/la director/a i procura oferir les solucions més procedents. 
  • Realitza tasques executives i facilita informació per delegació directa del/la del/de la director/a. 
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva