A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Gestor/a comercial

Categoria: Comerç \ Comercial

Idiomes

Anglès
Català
Espanyol

Descripció

És la persona encarregada de gestionar, captar i fidelitzar la cartera de clients, que pot estar constituïda per empreses i particulars; també realitza algunes funcions de tipus administratiu. 

Tasques

  • Fidelitzar i retenir la cartera de clients identificant el seu nivell de vinculació amb l'entitat i el risc d'abandonament i, en funció d'aquests fets, decidir els canals i esforços comercials a realitzar. 
  • Assessorar els clients en matèria financera, és a dir, realitzar recomanacions d'inversió, explicar els drets i analitzar les clàusules del contracte financer formalitzat, i resoldre dubtes sobre el seu contingut i cobertura (compensació sobre les possibles pèrdues que pot sofrir el client). 
  • Aplicar estratègies de màrqueting en la comercialització financera: investigació de mercats; màrqueting directe; màrqueting telefònic i venta creuada, entre d'altres. 
  • Posar de relleu la importància i els avantatges dels productes financers que comercialitza mitjançant la presentació dels serveis, l'argumentació i la negociació. 
  • Aplicar eines de càlcul i d'anàlisis de dades (funcions estadístiques) que permetin optimitzar la informació sobre els clients, els productes, els mercats i els venedors 
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva