A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Vigilant

Categoria: Serveis a les empreses i entitats \ Seguretat

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

El vigilant de seguretat s'encarrega de la vigilància i protecció de béns mobles i immobles a l'interior dels edificis o propietats privades on presta els serveis. Només en determinades situacions (fixades per la normativa de seguretat privada) pot prestar el servei a l'exterior dels edificis.Una de les característiques d'aquesta ocupació és que només pot dur a terme les funcions assignades per la normativa i té prohibit dur a terme simultàniament una altra tasca que no sigui la de vigilant. És una ocupació en què s'exigeix confidencialitat.

L'ocupació de vigilant de seguretat està regulada per la normativa de seguretat privada (Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i la normativa que se'n deriva).

Tasques

  • Vigila i protegeix béns mobles i immobles, així com a les persones que s'hi puguin trobar.
  • Controla els accessos a immobles. Efectua controls d'identitat de les persones que accedeixen a l'immoble o bé un cop hi són a dins.
  • Evita els actes delictius o les infraccions en relació amb l'objecte de la seva protecció, i posa immediatament a disposició dels membres de les forces i els cossos de seguretat els delinqüents, així com els instruments, efectes i proves dels delictes, sense que pugui procedir a interrogar-los.
  • Efectua la protecció de l'emmagatzematge, recompte, classificació i transport de diners, valors i objectes valuosos.
  • Comprova l'estat del funcionament dels sistemes de seguretat i comunicació.
  • Presta el servei de verificació personal d'alarma. En relació amb el funcionament de les centrals d'alarma, quan ha saltat una alarma s'envia el vigilant que verifica l'estat, el qual es desplaça al lloc i inspecciona el local o l'edifici afectat amb la finalitat de facilitar a les forces i els cossos de seguretat la informació sobre la possible comissió de fets delictius.
  • Col·labora i auxilia les forces i els cossos de seguretat. La normativa de seguretat privada estableix la subordinació de les empreses de seguretat privada a la seguretat pública. Per tant, el vigilant de seguretat té el deure de col·laborar i auxiliar i de comunicar qualsevol informació o circumstància rellevant que permeti prevenir, mantenir o restablir la seguretat ciutadana.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva