A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Camioner/a

Categoria: Transport \ Carretera i ferroviari

Idiomes

Anglès
Català
Espanyol
Francès

Descripció

El camioner és el professional que s'encarrega de transportar mercaderies per carretera o de fer la distribució capil·lar, és a dir, el repartiment al consumidor final. El camioner no només es limita a conduir un vehicle, sinó que és el responsable de la gestió de la documentació relativa a la càrrega que ha de traslladar.

A mesura que s'introdueixin tecnologies de la informació als vehicles, com el GPS o els tacògrafs digitals, al conductor de camions se li demanaran aptituds més tècniques.

Però la instal·lació progressiva de sistemes d'informació als camions no només farà més eficaç el transport de mercaderies en termes empresarials, sinó que també contribuirà significativament a fer més fàcil i més segura la jornada laboral dels xofers. Així, aquests sistemes inclouen funcions que avisen al conductor sobre si està cometent algun error durant la conducció, si el camió està a punt de patinar o si s'estan complint correctament els temps de descans.

Es convenient que el camioner rebi formació per a una conducció eficient. La recent normativa vigent estableix que els conductors de vehicles industrials han de rebre una formació permanent obligatòria.

Depèn del Cap de transports.

Tasques

 • És el responsable de controlar i gestionar tota la documentació administrativa i operativa del camió.
 • Efectua les operacions de transport segons les indicacions de les rutes preparades.
 • Lliura o recull les mercaderies, juntament amb la documentació operativa i la retorna degudament complimentada.
 • Complimenta la documentació corresponent en els casos d'accidents o incidents durant la càrrega o la ruta del vehicle.
 • És el responsable del vehicle i de la càrrega.
 • Vetlla per tal que es facin les operacions de manteniment preventiu del vehicle.
 • Pren iniciatives davant les incidències durant els serveis.
 • Acompleix els requisits administratius del transport de mercaderies perilloses.

Altres requisits

 • Llicències i permisos: Vehicles - C1
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva