A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

Desa com a PDF

Enginyer/a en manteniment de xarxa ferroviària

Categoria: Transport \ Carretera i ferroviari

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

És el/la professional responsable de gestionar els projectes destinats al manteniment de les infraestructures de xarxes ferroviàries i els equips de treball que els han de dur a terme. Els projectes de manteniment de xarxa ferroviària que gestiona aquest perfil professional abasten tots els sistemes i elements que conforma la xarxa ferroviària, i poden ser: obres de millora de les vies o de les catenàries, sanejaments, trinxeres i cunyes, mecanismes de seguretat de les vies, entre altres tasques de manteniment de tipus elèctric, mecànic i electrònic.

Tasques

Les tasques principals de l'enginyer/a en manteniment de xarxes ferroviàries són les següents:
 • Dur a terme la supervisió i el seguiment dels projectes de manteniment de les infraestructures de la xarxa de ferrocarril. En concret, realitzar el seguiment del manteniment correctiu i assegurar el compliment dels programes de manteniment preventiu.
 • Analitzar les desviacions detectades en la supervisió i el seguiment dels projectes de manteniment i, en funció dels resultats, elaborar informes, estadístiques i documentació que serveixin per millorar el manteniment de la flota de mòbils.
 • Donar suport tècnic a les unitats de manteniment d'infraestructures ferroviàries.
 • Coordinar-se amb diferents àmbits de l'empresa on treballa o agents externs/es, els següents:
  • Unitats de gestió d'infraestructures per a la planificació i el seguiment del manteniment de projectes globals.
  • Gerències i serveis per al desenvolupament de projectes que afectin als diferents serveis.
  • Empreses d'enginyeria externa per al desenvolupament de projectes tècnics i de millora del manteniment de xarxes ferroviàries.
 • Col·laborar en l'elaboració i seguiment dels pressupostos de despesa, d'inversió i de personal de manteniment d'infraestructures de xarxes ferroviàries.
 • Col·laborar en la definició i seguiment dels objectius de manteniment d'infraestructures de xarxes ferroviàries.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva