A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Enginyer/a en manteniment de xarxa ferroviària

Categoria: Transport \ Carretera i ferroviari

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

És el/la professional responsable de gestionar els projectes destinats al manteniment de les infraestructures de xarxes ferroviàries i els equips de treball que els han de dur a terme. Els projectes de manteniment de xarxa ferroviària que gestiona aquest perfil professional abasten tots els sistemes i elements que conforma la xarxa ferroviària, i poden ser: obres de millora de les vies o de les catenàries, sanejaments, trinxeres i cunyes, mecanismes de seguretat de les vies, entre altres tasques de manteniment de tipus elèctric, mecànic i electrònic.

Tasques

Les tasques principals de l'enginyer/a en manteniment de xarxes ferroviàries són les següents:
 • Dur a terme la supervisió i el seguiment dels projectes de manteniment de les infraestructures de la xarxa de ferrocarril. En concret, realitzar el seguiment del manteniment correctiu i assegurar el compliment dels programes de manteniment preventiu.
 • Analitzar les desviacions detectades en la supervisió i el seguiment dels projectes de manteniment i, en funció dels resultats, elaborar informes, estadístiques i documentació que serveixin per millorar el manteniment de la flota de mòbils.
 • Donar suport tècnic a les unitats de manteniment d'infraestructures ferroviàries.
 • Coordinar-se amb diferents àmbits de l'empresa on treballa o agents externs/es, els següents:
  • Unitats de gestió d'infraestructures per a la planificació i el seguiment del manteniment de projectes globals.
  • Gerències i serveis per al desenvolupament de projectes que afectin als diferents serveis.
  • Empreses d'enginyeria externa per al desenvolupament de projectes tècnics i de millora del manteniment de xarxes ferroviàries.
 • Col·laborar en l'elaboració i seguiment dels pressupostos de despesa, d'inversió i de personal de manteniment d'infraestructures de xarxes ferroviàries.
 • Col·laborar en la definició i seguiment dels objectius de manteniment d'infraestructures de xarxes ferroviàries.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva