A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Agent d'intervenció de trens

Categoria: Transport \ Carretera i ferroviari

Idiomes

Anglès
Català
Espanyol

Descripció

És el/la professional responsable de la intervenció dels títols o bitllets de transport. És a dir, comprova que les persones que utilitzen el transport públic (autobús, metro, tren, tramvia, etc.) han emès els seus bitllets. Així mateix, atén i respon als requeriments de les persones usuàries.

Tasques

Les tasques principals de l'agent d'intervenció es poden concretar en les següents:
  • Efectuar la intervenció dels títols de viatge als passatgers i passatgeres en els accessos i en l'interior dels mitjans de transport.
  • Assessorar a les persones usuàries del transport públic sobre les seves necessitats de mobilitat oferint informació i canalitzant suggeriments.
  • Confeccionar informes i comunicats d'infraccions dels usuaris/es que no han emès el seu títol.
  • Emetre els títols en l'interior del mitjà de transport per als passatgers i passatgeres que no els hagin comprat abans d'accedir-hi.
  • Informar sobre possibles incidències als usuaris/es, per exemple, retards, parades, horaris d'arribada a les estacions, destinació, canvis de mitjà de transport per arribar a una destinació, etc.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva