A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Electromecànic/a de manteniment industrial

Categoria: Indústria metal·lo mecànica i electricitat \ Electrònica, electromecànica, automàtica industrial

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

L'electromecànic/a de manteniment industrial és el/la professional que realitza el manteniment de sistemes industrials en què interrelacionen dispositius elèctrics, mecànics, pneumàtics i hidràulics.

Aquest/a professional també repara els elements deteriorats; ajusta els paràmetres (velocitat, so, vibració, etc.) en els equips electromecànics i els posa a punt; organitza el treball segons els plànols de revisió de la indústria i prepara els equips, eines i materials necessaris per exercir el seu treball. A més a més, redacta informes de les intervencions dutes a terme.

Tasques

Les principals funcions d'aquesta ocupació són: dur a terme revisions sistemàtiques dels sistemes electromecànics per localitzar avaries i anomalies de funcionament i diagnosticar les seves causes; proposar accions correctores; i reparar, verificar i posar a punt els dits equips.

 

Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva