A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Vetllador/a de persones en situació de dependència

Categoria: Salut \ Atenció sanitària

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

El/La vetllador/a de persones en situació de dependència realitza accions dirigides a la preservació de l'autosuficiència funcional, mental i social de persones que es troben en període d'envelliment, i que també pateixen algun tipus de demència.

La demència és una síndrome clínica orgànica caracteritzada per una disminució adquirida, generalment gradual i progressiva, de les funcions intel·lectuals (memòria, orientació temps-espai, comportament, llenguatge, etc.), de manera que interfereix en les activitats socials de la persona, però sense alteració del seu estat de consciència.

Aquest perfil ocupacional té com a objectiu reduir les discapacitats mitjançant mesures preventives, assistencials i rehabilitadores.

Tasques

 • Prepara, posa en pràctica i avalua activitats dirigides a promoure l'autonomia del/de la pacient i a alentir l'evolució de les discapacitats associades (físiques -fractures, artrosi, etc.-; sensorials -agudesa visual, sordesa, etc.-; mental -ansietat, insomni, etc.-, i social -dèficit de socialització-).
  Treballa la memòria episòdica, semàntica i conductual de la persona (per contrarestar les pèrdues de memòria).
  Realitza exercicis de moviments voluntaris (per contrarestar apràxies).
  Estimula la capacitat de parla i de comunicació a través del llenguatge (per contrarestar afàsies).
  Afavoreix el reconeixement d'objectes (per contrarestar agnòsies).
  Intervé en els trastorns de personalitat i de comportament del/de la pacient (passeigs erràtics, desorientació en l'espai i el temps, agressivitat, incontinència, etc.).
  Treballa el pensament abstracte del/de la pacient i la capacitat de concentració.
 • Optimitza els factors exògens del/de la pacient (condicions de vida, etc.).
  Promou l'orientació del/de la pacient en el seu entorn físic i social, i evita els canvis.
  Assessora en les condicions de seguretat personal en l'entorn físic (prevenció d'accidents, etc.).
  Controla l'alimentació del/de la pacient (hàbits, administració de líquids, dieta equilibrada i variada, rica en proteïnes i fibra, moderació de la ingesta de begudes alcohòliques, etc.).
 • Participa en el diagnòstic diferencial bàsic i fa el seguiment de l'evolució de la demència, el procés i el grau de dependència del/de la pacient.
  Examina l'estat físic i mental del pacient i identifica els símptomes clínics.
  Du el control dels factors de risc (cardiovasculars, etc.) i, en cas de tractament farmacològic, supervisa l'administració de medicaments.
  Informa adequadament al/a la pacient del trastorn que pateix.
  Deriva el pacient a d'altres professionals, si s'escau.
 • Realitza tasques d'orientació i suport a la família o l'entorn més pròxim del/de la pacient.
  Dóna informació a la família sobre la malaltia, la seva evolució, les seves complicacions i les situacions emocionals que comporten.
  Implica la família en el tractament.
  Assessora a la família sobre els recursos existents i els aspectes legals bàsics (declaració d'incapacitat, tramitació d'ajudes econòmiques, retirada del carnet de conduir, etc.).
  Promou la participació dels familiars a grups d'autoajuda.
 • Coordina els serveis i els recursos, ja siguin personals, familiars o socials (treballadors familiars, centres de dia, grups d'autoajuda, voluntaris, etc.) com sanitaris (equips d'atenció primària, hospital de dia, recursos sociosanitaris).

Requisits minims

Aquest perfil no respon a una sola qualificació especialitzada. Hi ha diferents estudis que capaciten per dur a terme aquesta ocupació, alguns dels quals són:
 • Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la comunitat: Atenció sociosanitària a persones en el domicili (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la comunitat:Atenció sociosanitària a persones en institucions socials (Nivell 2)
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Sanitat - Grau Mitjà: Cures Auxiliars d'Infermeria
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Serveis sòcioculturals i a la comunitat - Grau Mitjà: Atenció a persones en situació de dependència
 • Grau: Infermeria
 • Grau: Fisioteràpia
 • Grau: Psicologia
 • Grau: Teràpia ocupacional
 • Grau: Treball social
 • Grau: Educació social

Requisits desitjats

Es valora l'experiència professional en l'atenció terapèutica de persones grans i altres col·lectius amb problemes d'autonomia.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva