A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Monitor/a de lleure

Altres denominacions: Monitor/a d'educació en el lleure; Monitor/a de menjador escolar; Monitor/a de pati i menjador i Vigilant de menjador escolar.
Categoria: Educació i formació \ Educació social i lleure

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

El/La monitor/a infantil realitza tasques d'animació d'activitats infantils de lleure i socioeducatives. Aquestes es poden desenvolupar tant en l'àmbit d'activitats d'esplai (centres d'esplai, colònies i acampades, casals d'estiu,...), com de serveis complementaris a l'escola (pati, menjador, activitats extraescolars,...), o de centres oberts i altres equipaments d'educació en el lleure per a infants.

Tasques

 • Planifica, prepara i avalua les activitats d'educació en el lleure (motrius, ludicoesportives, de tècniques manuals i artístiques, etc.) adaptades a les característiques dels infants.
  Analitza les necessitats i les característiques del col·lectiu de nens i nenes dels quals és monitor/a.
  Dissenya les activitats, amb els corresponents objectius, continguts i mètodes.
  Coordina les activitats amb la resta d'accions de l'entitat que correspongui.
  Elabora o reuneix els materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
  Valora els resultats processuals i finals de l'activitat desenvolupada, amb l'aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats.
  Estableix contacte regular amb els pares, mares o tutors dels nens i nenes, dels quals és monitor/a.
 • Implementa les activitats d'educació en el lleure planificades.
  Du a terme les activitats i vetlla pel bon desenvolupament de les mateixes, a l'hora que n'assegura el correcte seguiment per part de tots/es els/les participants.
  Educa en valors convivencials i relacionals a través del lleure.
  Es coordina amb l'equip de monitors/es.
 • Col·labora amb el centre o entitat en altres activitats programades.
  Té cura dels nens i nenes durant els àpats, al mateix temps que realitza activitats educatives en relació amb hàbits socials i alimentaris.
  Vetlla per la higiene personal dels nens i nenes abans, durant i després de l'àpat.
  Prepara i realitza tasques ludicoeducatives durant l'estona d'esbarjo del migdia.
  Acompanya els nens i nenes en el seu recorregut en autobús o autocar, que els porta des del punt d'origen fins a l'escola o centre infantil, o a l'inrevés.
  Té cura que els nens i nenes quedin acompanyats pel familiar o la persona designada a aquests efectes, llevat que per la seva edat, i amb l'autorització expressa dels pares, no sigui necessari, especialment en el cas dels/de les monitors/es de transport escolar.
 • Dóna suport a mestres i educadors/es en l'atenció especialitzada a infants que pateixen discapacitats motrius o sensorials.

Requisits minims

Aquest perfil demana nivells formatius que es corresponen amb l'educació obligatòria.

 • Ensenyança mínima obligatòria
 • Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la comunitat: Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Activitats Físiques i Esportives: Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat (Nivell 3)
  És recomanable estar en possessió del títol títol de monitor/a o director/a d'activitats d'educació en el lleure.

  Requisits desitjats

  Es valora l'experiència professional i de voluntariat en la preparació, conducció i animació d'activitats per a infants.
  Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva