A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Mediador/a

Categoria: Polítiques socials \ Comunitat

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

El/La mediador/a condueix la negociació per a la resolució d'un conflicte, sigui de naturalesa familiar, laboral, comunitària, internacional, ètnica, interpersonal, etcètera, sempre que les parts en conflicte tinguin voluntat per arribar a una solució, com alternativa a canalitzar-lo a través de la via jurídica.

El/La mediador/a exerceix les funcions de conductor del procés de resolució, tot acompanyant-lo, pautant-lo i guiant-lo, per tal que siguin les parts en conflicte les que trobin per si mateixes les sortides a la problemàtica. Així mateix, afavoreix la comunicació entre les parts i les indueix a arribar a una solució consensuada. Concep el conflicte com una part inherent de la interrelació humana, i l'entén com a una divergència d'interessos on sempre es poden trobar elements positius, i on la solució sempre emanarà dels mateixos agents que el protagonitzen. El/La mediador/a controla el procés, no el resultat, que sempre resta en mans de les parts implicades.

Els àmbits de treball de la mediació són: Mediació social; Mediació escolar; Mediació familiar; Mediació laboral; Mediació intercultural; Mediació consumidors-empresa; Mediació internacional.

Tasques

 • Analitza les característiques del conflicte i la seva mediabilitat.
  Diagnostica la mediabilitat d'un conflicte quan el conviden a dirigir el procés de mediació entre dues parts o més implicades, un cop aquestes han acceptat que volen ser mediades i han establert qui serà el/la mediador/a. S'entrevista per separat amb cadascuna de les parts per tal de: contrastar els principis, raonaments i postures de cadascuna d'elles; avaluar el principi de voluntarietat de participació en el procés de mediació; analitzar fins quin punt és gestionable la simetria de poder (material, emocional, etc.); assegurar-se que entre cap de les dues parts no hi ha agressions o processos legals oberts; pactar un cessament de les hostilitats mentre duri el procés de mediació.
  Concreta l'encàrrec de la mediació i delimita en quina mesura les parts volen arribar a una proposta de resolució específica.
  Emet el resultat del diagnòstic de la mediabilitat del conflicte i obre formalment el dossier del projecte.
 • Planifica i dissenya la mediació dels conflictes.
  Informa les parts sobre la naturalesa i les característiques del procés de mediació.
  Fa còpies de material necessari (informes, documentació, etc.) per interpretar tots els elements que intervenen en el conflicte.
  Elabora una primera proposta de pla de treball i estableix un calendari i uns compromisos d'acció, així com les sessions de mediació, que permetin garantir que s'arriba a la resolució del conflicte.
  S'entrevista amb les parts per tal d'informar-les sobre el que s'espera del procés de mediació, el que es farà i com es farà, el rol de mediador/a, el codi de valors pels quals es regirà la mediació, el calendari de treball i el seus honoraris.
 • Guia el procés de mediació segons el pla de treball i els objectius acordats entre les parts, per a la resolució del conflicte mitjançant tècniques de comunicació mediativa.
  Crea i prepara els espais i les condicions favorables per afavorir una actitud participativa i comunicativa entre els/les comediadors/es.
  Recorda les regles bàsiques de participació en les sessions de mediació.
  Sol·licita, si cal, opinions o informacions d'informants aliens a les parts (perits, tècnics/ques especialistes, etc.) en funció de la naturalesa tècnica del conflicte.
  Durant les sessions de mediació, facilita la comunicació bilateral entre els/les comediadors/es, convida a la participació activa, canalitza el diàleg, tot aplicant tècniques de comunicació i dinàmica grupal, readreça i direcciona els continguts del diàleg, per tal de clarificar els elements de discussió, indueix les parts cap la comprensió de les diferents postures i raonaments, sintetitza i recapitula sobre els avenços en el procés, i formula preguntes obertes tot aplicant mètodes de maièutica socràtica.
  Tanca la sessió de mediació amb la recapitulació i síntesi dels aspectes claus i fixant les orientacions necessàries per continuar avançant en la resta de sessions.
 • Formalitza el tancament de la resolució del conflicte.
  Recull els acords i les vies de solució que han estat consensuades per les parts.
  Fixa els acords i els compromisos en un document per escrit, que reflecteixi les mesures i accions a adoptar a partir d'aquell moment.
 • Realitza un seguiment sobre els projectes tancats (a petició dels clients).
 • Actualitza els seus coneixements tècnics i està al corrent de les novetats (legislatives, jurídiques, etc.) relatives al tema de la mediació.

Requisits minims

Aquest perfil no respon a una sola qualificació especialitzada. Hi ha diferents estudis que capaciten per desenvolupar aquesta ocupació, alguns dels quals són:
 • Grau: Educació social
 • Grau: Dret
 • Grau: Treball social
 • Grau: Pedagogia
 • Grau: Psicologia
 • Grau: Antropologia social i cultural
 • Grau: Sociologia
 • Grau: Educació primària
 • Grau: Educació infantil

Requisits desitjats

Es valora sobretot l'experiència en gestió i resolució de conflictes, especialment relacionada amb una àrea d'especialització (família, empresa, comunitat, etc.).

Es valora experiència en la conducció i la dinamització de grups.

Es valora l'experiència en l'àmbit de la intervenció social, ja sigui a través d'administracions o organitzacions del tercer sector.

Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva