A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Forner/a

Altres denominacions: Oficial de fleca; ocicial de forn
Categoria: Indústria agroalimentària \ Fabricació i manipulació

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

L'oficial/a forner/a-pàstisser/a elabora i presenta productes de pa i brioxeria, conduint les operacions de producció, composició i decoració, en obradors i en establiments de restauració, aplicant la legislació vigent d'higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Tasques

 • Aprovisiona i emmagatzema matèries primeres i auxiliars, atenent a les característiques del producte.
 • Dissenya i modifica les fitxes tècniques de fabricació d'acord amb la demanda del mercat.
 • Regula els equips i sistemes de producció en funció dels requeriments del procés productiu.
 • Elabora productes de pa, pastisseria, brioxeria, rebosteria, controlant les operacions segons el manual de procediments.
 • Elabora postres de restauració emplatats i llestos per al seu consum, fent ús de tècniques culinàries.
 • Composa, acaba i presenta els productes elaborats, aplicant tècniques decoratives i innovadores.
 • Verifica la qualitat dels productes elaborats, realitzant controls bàsics i registrant els resultats.
 • Envasa, etiqueta i embala els productes elaborats, assegurant la seva integritat durant la distribució i comercialització.
 • Emmagatzema productes acabats realitzant el control d'existències i verificant la seva expedició.
 • Prepara i manté els equips i instal·lacions, garantint el funcionament i higiene en condicions de qualitat, seguretat i eficiència.
 • Complimenta els registres i parts d'incidència, utilitzant els procediments de qualitat.
 • Garanteix la traçabilitat i salubritat dels productes elaborats aplicant la normativa de seguretat alimentària.
 • Publicita i promociona els productes elaborats, fent ús de tècniques de comercialització i marketing.
 • Garanteix la protecció ambiental utilitzant eficientment els recursos i recollint els residus de manera selectiva.
 • Compleix les normes establertes en els plans de prevenció de riscos laborals, d'acord amb allò establert en el procés d'elaboració del producte.
 • Actua amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència mantenint relacions fluides amb els membres del seu equip de treball, tenint en compte la seva posició dins de l'organització de l'empresa.
 • Compleix amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant conforme els principis de responsabilitat i tolerància.
 • Resol problemes i pren decisions individuals seguint les normes i procediments establerts definits dins de l'àmbit de les seves competències.
  Gestiona i administra l'obrador, realitzant els estudis de calgui sobre viabilitat de productes, planificació de la producció i de comercialització.
  Fa les compres de les matèries primeres i els coadjuvants de fabricació.
  Planifica les tasques que s'han de realitzar i les reparteix entre l'equip de l'obrador.
  Gestiona la mà d'obra.
 • Crea, investiga i treballa en:
  La introducció de noves especialitats (pot inventar o utilitzar la documentació que apareix a les revistes del sector o assistir a cursos de les escoles del gremi).
  La recuperació d'especialitats tradicionals.
  La innovació en l'ús de farines, diferents de la de blat, o la introducció d'ingredients (panses, tomàquet sec, etc.) en noves especialitats.

Requisits minims

 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Indústries alimentàries - Grau Mitjà: Forneria, pastisseria i confiteria
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Panaderia i bolleria (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Pastisseria i confiteria (Nivell 2)

Requisits desitjats

Experiència
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva