A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Peixater/a

Categoria: Indústria agroalimentària \ Fabricació i manipulació

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

El/la peixater/a és la persona experta en peix i marisc que s'ocupa de la seva manipulació, conservació i venda. També s'encarrega de l'elaboració dels productes frescos derivats de la pesca, conserves, semiconserves, salaons, pastes, congelats, plats preparats amb base de peix o mariscs, per a consum humà o ús industrial; sempre mantenint les condicions requerides de qualitat i seguretat alimentària.

Tasques

 • Controla la recepció de les matèries primeres (peix i marisc) i productes auxiliars subministrats pels diversos proveïdors, garantint la correspondència amb les mercaderies sol·licitades, i revisa el grau de frescor dels productes i si les condicions tècniques i higièniques compleixen la normativa sanitària vigent.
 • Si s'escau, aplica als productes tractaments previs (manuals o automàtics) tant per a un posterior ús industrial com de cara a la seva comercialització en establiments al detall: rentat, neteja, trossejat i filetejat, entre altres, de peixos i mariscs.
 • Disposa el peix i el marisc per a la seva comercialització i comprova que els mostradors, àrees de treball i utensilis es mantenen nets i salubres d'acord amb les normes de qualitat, higiene i seguretat alimentària.
 • Realitza operacions de rentat, neteja, escapçat, filetejat del peix i manipulació dels productes obtenint així diferents peces i unitats idònies per a la seva venda.
 • Prepara les comandes i l'entrega dels productes amb l'envasament, identificació i informació adequada en cada cas.
 • Elabora productes derivats com els fumats, salats i/o assecats, salses, adobs, solucions conservants, o també elabora preparats frescos de peixateria d'acord amb les preferències i demandes del mercat, com els marinats, o altres peces que es disposen en varietats o lots per a la seva comercialització.
 • Emmagatzema i conserva les matèries primeres i la resta de producte auxiliars en els dipòsits i càmeres de refrigeració segons les seves característiques específiques.
 • S'ocupa del manteniment de les àrees i instal·lacions de treball verificant les condicions ambientals de temperatura, humitat, llum i ventilació segons els requeriments legals d'higiene i seguretat
 • Aplica les normes de seguretat alimentària i higiènico-sanitàries requerides en cada part del procés.

Requisits minims

 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Peixateria i elaboració de productes de pesca i aqüicultura (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries Alimentàries: Indústries de productes de la pesca i de l'aqüicultura (Nivell 3)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Maritimopesquera: Organització de les llotges (Nivell 3)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Maritimopesquera: Observació de l'activitat i control de les captures d'un vaixell pesquer (Nivell 3)
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Indústries alimentàries - Grau Mitjà: Elaboració de productes alimentaris
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Indústries alimentàries - Grau Superior: Processos i qualitat en la indústria alimentària

Requisits desitjats

Aquesta ocupació requereix d'experiència professional, atès que exigeix un cert domini en manipulació del producte i el fet de no tenir-ne comporta risc de lesions per tall i malbaratament del producte.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva