A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Operador/a grua torre

Categoria: Construcció i manteniment \ Construcció

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

L'operador/a de grua torre està especialitzat/da en el maneig, manipulació i manteniment bàsic de les grues torre utilitzades per a l'elevació i transport de les càrregues requerides per a l'execució de les obres de construcció.

La grua torre desmuntable consisteix en una màquina de funcionament discontinu destinada a la manutenció de càrregues suspeses d'un ganxo o de qualsevol altre sistema d'aprehensió, el qual es troba suspès en una ploma o en un carro que es desplaça a través d'ella, sent aquesta ploma orientable per tal de permetre a la grua prendre o deixar qualsevol càrrega dins d'un determinat volum cilíndric. Aquesta grua, concebuda per a la seva utilització en obres de construcció o d'altres aplicacions, està dissenyada per a suportar freqüents muntatges i desmuntatges, així com trasllats entre diferents emplaçaments.

Tasques

 • Comprova l'estat de la grua torre instal·lada.
 • Verifica la documentació de legalització.
 • Comprova els limitadors de càrrega i de gir.
 • Delimita i acota l'espai de seguretat.
 • Realitza les proves de posada en marxa i funcionament.
 • Manipula i custòdia el comandament d'operació.
 • Fixa les càrregues a manipular.
 • Realitza manipulacions de càrregues a través de l'operació de la grua torre.
 • Custòdia la documentació de la grua.
 • Munta i desmunta els diferents equips i accessoris de la grua.
 • Realitza les operacions de verificació, neteja i manteniment bàsic de la grua.
 • Manipula els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessàries per al correcte desenvolupament del treball.

Requisits minims

Carnet d'operador/a de grua torre.

Requisits desitjats

És possible accedir sense cap experiència professional prèvia, tot i que, en funció dels criteris de l'empresa, es pot exigir una experiència mínima com a gruista d'uns sis a dotze mesos.

Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva